Healing og opgradering af fundamentet

Det indre fundament er kort sagt vores egen indre støttepille. Det er et epicenter for visdom, kraft og ligevægt, dannet ud fra egne og nedarvede erfaringer og et energetisk kraft- og balancecenter. 


Vores personlige historie, erfaringer fra dette og tidligere liv samt kodninger fra slægten er lagret i vores fundament, sammen med en lang række evolutionsbetingende kodninger, der hører til mennesket som helhed.


For mig er vores fundament noget af det absolut vigtigste at arbejde med, for et sundt fundament er en forudsætning for, at vi kan stå godt og solidt i livet. Er det intakt, kan vi trække styrke derfra og få hjælp til at stå fast, selv når det stormer omkring os. Er det derimod svagt eller skadet, kan det være svært at holde balancen og få fat i livs- og handlekraften. 


En fundamentshealing arbejder forskelligt, alt efter hvad der er brug for hos den enkelte, men omdrejningspunktet er energien omkring rygraden og korsbenet, da det indre fundament rent fysisk ligger der.


Healingen styrker de steder i fundamentet, hvor det er blevet for skrøbeligt, healer på baggrunden for skrøbeligheden og hjælper med at skabe en solid ankring dybt indefra.


Samtidig giver healingen også mulighed for at få din sjælsenergi dybere integreret med dit menneskelige fundament og derved få din spirituelle kontakt mere stabil og fysisk forankret i dig.